จุดเช็คอิน

ปิรามิดแห่งกิซ่า (The Great Pyramid of Giza)

1.ปิรามิดแห่งกิซ่า-1.jpg

 
มหาวิหารอะบูซิมเบล (Abu Simbel Temples)

2.มหาวิหารอะบูซิมเบล-1.jpg

 

วิหารคาร์นัค (Karnak Temple Complex)

3.วิหารคาร์นัค-1.jpg

 

หุบเขากษัตริย์ (Valley of the Kings)

4.หุบเขากษัตริย์-1.jpg

 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum)

5.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์-1.jpg