สถานที่สำคัญ

1.วิหารคาร์นัค

 

2.หุบเขากษัตริย์

 

3.พีระมิดคูฟู4.วิหารลูเซอร์5.สฟิงซ์