ประวัติความเป็นมา

กำเนิดแห่ง อาณาจักรอียิปต์ โบราณ อาณาจักรอียิปต์ ได้ถือกำเนิดขึ้นในราว 3200 ปีก่อนคริสตกาล โดยราชาแมงป่อง (Scorpion king) ผู้ครองนครธีส (This) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนกลางแห่งลุ่มน้ำไนล์ พระองค์ได้กรีฑาทัพเข้ายึดครองนครรัฐต่างๆ ในอียิปต์บนและตั้งตนเป็นฟาโรห์แห่งอาณาจักรอียิปต์ทางตอนบน ราชาแมงป่องปรารถนาจะรวมอียิปต์เข้าด้วยกันแต่พระองค์สิ้นพระชนม์เสียก่อน ต่อมาโอรสของพระองค์ นามว่า นาเมอร์ (Namer) ได้สานต่อนโยบายและกรีฑาทัพเข้าโจมตีอียิปต์ตอนล่าง ในที่สุดเมื่อถึงสมัยของฟาโรห์เมเนส (Menese) พระองค์สามารถรวมทั้งสองอาณาจักรเข้าด้วยกันได้สำเร็จ และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นฟาโรห์พระองค์แรกของอียิปต์โดยตั้งเมืองหลวงที่ เมมฟิส (Memphis) ซึ่งอยู่ตอนกลางของลุ่มน้ำไนล์  https://youtu.be/rQvt4bgLisM

สถานที่สำคัญ

สถานที่สำคัญ 1.วิหารคาร์นัค   2.หุบเขากษัตริย์   3.พีระมิดคูฟู 4.วิหารลูเซอร์ 5.สฟิงซ์

จุดเช็คอิน

จุดเช็คอิน ปิรามิดแห่งกิซ่า (The Great Pyramid of Giza)   มหาวิหารอะบูซิมเบล (Abu Simbel Temples)   วิหารคาร์นัค (Karnak Temple Complex)   หุบเขากษัตริย์ (Valley of the Kings)   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum)